Společnost Omega Design a vaše osobní údaje

Společnost Omega Design se zavázala co nejúčinněji chránit osobní údaje svých zákazníků, partnerů, dodavatelů a návštěvníků svých webů a používat nejmodernější technologie, aby zajistila neustálé zlepšování nabízených služeb.

Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jednotlivce. Společnost Omega Design prohlašuje a zaručuje přesné dodržení zákonů o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů.

Veřejné webové stránky společnosti Omega Design jsou přístupné na internetu bez zadávání jakýchkoli osobních údajů. V některých případech však potřebujeme my nebo naši partneři získat určité informace, abychom vám mohli poskytovat odpovídající a úplné služby. V takových případech vás požádáme o doplňující údaje.

Pokud budete chtít tyto údaje poskytnout (například jméno, adresu, e-mailovou adresu), před jejich odesláním budete informováni, jak budou údaje použity. Během registrace získáme váš souhlas ke shromažďování, ukládání, zpracování a přenosu osobních údajů třetím stranám.

Společnost Omega Design a použití dat k určitému účelu

Obecně budeme používat osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (například při registraci na některém z našich webů, při telefonické komunikaci s námi a při jiných činnostech za předpokladu, že nám to povolíte), nebo vaše údaje získané zákonným způsobem pro využití ke konkrétnímu účelu, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, poskytnout vám nabídky nebo informace, zpracovat vaše objednávky u společnosti Omega Design nebo splnit naše závazky související s poskytováním služeb a provést servisní úkony. V rámci stávajícího vztahu se zákazníkem je také možné

 • předávat osobní údaje třetím stranám (subdodavatelům společnosti Omega Design) jako součást poskytování služeb,
 • používat osobní údaje, které nám předáte, pro naše potřeby nebo pro potřeby třetích stran naším jménem jako součást výše uvedených činností (zejména marketing a průzkumy veřejného mínění).
 • V každém případě budeme akceptovat vaše osobní prohlášení záměru, pokud si nepřejete nám poskytnout osobní údaje za účelem udržování vztahu se zákazníky (zejména pro účely průzkumů veřejného mínění).

Společnost Omega Design vaše osobní údaje neprodá žádné třetí straně ani je nepoužije jiným způsobem s výjimkou přidružených společností a partnerů za účelem poskytování služeb.

Veškeré shromážděné či uložené osobní údaje nebo osobní údaje poskytnuté společností Omega Design budou použity výhradně k účelům, které vám budou předem oznámeny. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují případy, kdy shromažďování, ukládání a zpracování probíhá za účelem:

 • ochrany právních nároků,
 • ochrany před soudními spory,
 • přípravy, vyjednávání a uskutečnění obchodních transakcí,
 • zpracování nařízení úřadu nebo soudu nebo vlivem legislativních opatření,
 • nebo v případě, že je účel přímo spojen s přiřazeným účelem, který vám byl dříve oznámen.

Společnost Omega Design bude vaše osobní údaje ukládat po dobu,

 • která může být vyžadována za účelem splnění závazků a poskytnutí služeb ve smluvním rámci,
 • která může být vyžadována za účelem dodržení zákonných období archivace,
 • která může být vyžadována v souvislosti s odpovědností za produkty,
 • která může být vyžadována za účelem urovnání sporů a vymáhání smluv, které byly ujednány,
 • kdy je váše registrace u společnosti Omega Design aktivní a nepožádali jste o její zrušení.

Společnost Omega Design a používané technologie (soubory cookie, webová signalizace)

Shromažďujeme informace o návštěvnících našich internetových stránek za účelem dalšího zlepšování našich služeb a našich online nabídek. Díky tomu dokáže společnost Omega Design lépe splňovat požadavky klientů. Tuto činnost provádíme zcela anonymním způsobem, aby byla znemožněna jakákoliv identifikace jednotlivců.

Při shromažďování těchto anonymních informací používáme také takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou datové soubory ukládané webovým prohlížečem. Soubory cookie nám pomáhají nabídnout vám speciálně přizpůsobené nabídky. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Společnost Omega Design za takové jednání nepřijímá žádnou odpovědnost.

Google Analytics (služba pro analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“), nezávislé společnosti provádějící měření dat o návštěvnících internetových stránek a jejich analýzu), používá soubory cookie a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našich webů. Soubory cookie i vložené programy nám poskytují pouze neosobní statistické informace o návštěvách na našich webech, o době trvání zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé weby procházeli, údaje o nastavení obrazovky návštěvníků a jiné obecné údaje. Společnost Omega Design používá tento typ informací, které mají zejména statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí souborů cookie budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k hodnocení používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele webových stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání internetu.

Společnost Google může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo když tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidruží vaši IP adresu k jiným datům uchovávaným ve společnosti Google. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Společnost Omega Design za takové jednání nenese žádnou odpovědnost.

Společnost Omega Design a použití a získávání informací souvisejících s prostředími sociálních sítí

Společnost Omega Design používá prostředí sociálních sítí, jako jsou například služby Twitter, Facebook, LinkedIn a Google+, za účelem používání a získávání informací. Weby a blogy provozované přímo společností Omega Design podléhají předpisům o ochraně osobních údajů.

Tyto moduly plug-in jiných platforem je možné poznat podle loga a příslušné stylizace textu dané platformy. Pokud některý z těchto modulů plug-in použijete k výběru některého z našich webů, může vytvořit přímé propojení mezi prohlížečem, který používáte, a příslušnými weby dané sociální sítě.

Protože tento přenos vždy probíhá mezi prohlížečem a danou sítí, nemá společnost Omega Design přístup k odesílaným datům ani žádné informace o nich. Je to obvyklé v situaci, kdy vyberete příslušný web a zajímáte se o službu nebo přenos informací o společnosti Omega Design.

Pokud jste byli současně přihlášeni k některé z těchto platforem nebo se později přihlásíte k dané sociální síti, moduly plug-in budou moci automaticky přidružit informace k vašemu účtu. Z toho důvodu budou tyto informace přiřazeny k jednotlivci. Stejný postup se týká také použití modulů plug-in (například tlačítka To se mi líbí) nebo přidávání komentářů.

Pokud kliknutím aktivujete například tlačítko, které vyjadřuje souhlas (například tlačítko To se mi líbí ve službě Facebook®), nebo přidáte komentáře, mohou být v závislosti na provozovateli sociální sítě obecně přenesena například následující data:

 • IP adresa
 • Informace o prohlížeči a operačním systému
 • Rozlišení obrazovky
 • Nainstalované moduly plug-in prohlížeče, jako je například Adobe Flash Player
 • Předchozí navštívená adresa, pokud jste na aktuální stránku přešli prostřednictvím odkazu (odkazující server)
 • Adresa URL aktuální stránky

Společnost Omega Design nemá kontrolu nad těmito daty v příslušných sociálních sítích. Pokud přímo vy využíváte některou z výše uvedených sociálních sítí a zpřístupníte obsah účastníkům v těchto sítích nebo platformách, pak obsah, který zahrnuje například obrázky, informace, kontaktní informace, váš osobní názor a jiné typy osobních údajů, není předmětem tohoto prohlášení společnosti Omega Design. Pro veškerý takový obsah platí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů odpovídajících provozovatelů.

Veškerý obsah, který publikujete v prostředích sociálních sítí, je veřejně přístupný v rámci společnosti Omega Design a také mimo společnost Omega Design.

Při získávání informací (dolování dat a profilování) bude společnost Omega Design pravidelně analyzovat prostředí sociálních sítí za účelem získání informací pro marketingové účely na základě existujících kontaktů kvůli vylepšení dat a nových kontaktů kvůli získání dat. Tato činnost probíhá automaticky. Tímto způsobem může společnost Omega Design získávat osobní údaje nebo informace z veřejně přístupných zdrojů, pro které již z minulosti existuje souhlas nebo pro které nebyl z vaší strany udělen přímý souhlas ke shromažďování a ukládání dat.

Společnost Omega Design bere ochranu osobních údajů a osobní práva vážně, bude vás v takových případech před použitím takových údajů nebo informací informovat o původu a kategorii shromažďovaných dat a požádá o váš souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním. Souhlas, který jste udělili společnosti Omega Design, můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat.

Společnost Omega Design a technologie ochrany údajů

Nové technologie nabízejí uživatelům větší možnost kontroly nad osobními údaji. Společnost Omega Design vyvíjí maximální úsilí, aby poskytla vhodné možnosti ochrany všude tam, kde to charakter uchovávaných údajů vyžaduje.

Společnost Omega Design a zabezpečení

Společnost Omega Design provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před náhodnými a nezákonnými změnami, odstraněním, ztrátou a také před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

Společnost Omega Design a práva na licencování a ochranné známky a autorská práva

Společnost Omega Design dbá na vlastní práva na licencování a ochranné známky a na autorská práva, registrované ochranné známky, patenty a vlastnictví a také na práva zákazníků, dodavatelů, partnerů i případných neznámých třetích stran.

Společnost Omega Design si vyhrazuje právo použít osobní údaje k vyjádření a prosazování výše zmíněných práv v případě jejich porušení nebo pouhého důvodu k předpokladu, že došlo k porušení, které by postupně potvrdilo, že došlo ke skutečnému porušení práv nebo vlastnictví společnosti Omega Design nebo jejích zákazníků, dodavatelů, partnerů i případných neznámých třetích stran.

Společnost Omega Design si také vyhrazuje právo v takovém případě odhalit osobní údaje, pokud je to požadováno v rámci oficiální žádosti o informace, zahájení soudních procesů a pro zajištění souladu s právními procesy nebo rozsudkem či žalobou

Právní ujednání:

Žádná odpovědnost za obsah

Internetové stránky společnosti Omega Design příležitostně obsahují hypertextové odkazy nebo soubory cookie jiných webů nebo informace a nabídky třetích stran. Společnost Omega Design se snaží tyto weby nebo informace a nabídky zprostředkované pomocí hypertextových odkazů a souborů cookie pečlivě vybírat. Společnost Omega Design však nemůže zajistit, že třetí strana dodrží srovnatelné aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení nebo právní požadavky na stejné úrovni jako společnost Omega Design. Společnost Omega Design nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto weby ani informace a nabídky, které obsahují.

Žádné poradenství

Informace na webech společnosti Omega Design nezastupují individuální poradenství. Se žádostí o poradenství se obraťte osobně nebo telefonicky na naše pracovníky.

Používání internetových stránek

Obsah a rozvržení webů společnosti Omega Design jsou chráněným duševním vlastnictvím. Reprodukce obsahu v jakékoli formě vyžaduje výslovný písemný souhlas společnosti Omega Design.

Otázky související se zásadami ochrany osobních údajů

Pokud máte k těmto vysvětlujícím poznámkám dotazy či návrhy, obraťte se na pracovníka společnosti Omega Design nebo použijte kontaktní formulář pro osobní údaje, který je poskytnut zde.

Prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře nám můžete položit jakékoli dotazy či sdělit jakékoli podrobnosti, ať už jde o součást informací o vašich osobních údajích ve společnosti Omega Design nebo o žádost o opravu, zablokování a odstranění osobních údajů či vaši námitku k jejich používání.

Související shromažďování, ukládání a zpracování vašich osobních údajů v kontaktním formuláři nebo našich poštovních systémech je prováděno výhradně v reakci na vaši žádost o informace, vaše otázky související s ochranou osobních údajů nebo vaše žádosti o opravu, blokování, odstranění či vznesení námitky. V této souvislosti jsou vaše údaje zpracovávány výhradně společností Omega Design.

Platnost tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů začne platit v okamžiku publikování na webu společnosti Omega Design. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.